head_banner

Tavený oxid hlinitý Magnesia Spinel

 • Fused Alumina Magnesia Spinel

  Tavený oxid hlinitý Magnesia Spinel

  Tavený oxid hlinitý Magnesia Spinel je nový typ vysoko čistého syntetického žiaruvzdorného materiálu vyrobeného z oxidu hlinitého a vysoko čistej horčíka horečnatého ako hlavnej suroviny v elektrickej sklopnej peci po roztavení pri vysokej teplote vyššej ako 2 000 ° C a potom ochladený.

  Vlastnosti

  1. Vysoká objemová hmotnosť

  2. Silná odolnosť proti erózii

  3. Vysoká odolnosť proti korózii

  4. Dobrá odolnosť proti troske a seizmická stabilita